Life in motion

Projekt Life in Motion

Att träna och röra på sig är viktigt för alla. Drabbas man av tex. stroke, MS eller annan sjukdom är det ännu viktigare.

Men vart ska man vända sig för att få rätt träning efter sjukhusvistelsen om man drabbas? Var kan man träffa människor med likande förutsättningar men liknande förutsättningar till träning?

Dessa frågeställningar gjorde att vi i Linköpings Parasport sökte ett Arvsfondsprojekt för att skapa förutsättningarna - projektet "Life in Motion" beviljades med drygt 6,8 miljoner kr!


Projektet i korta drag

Vi vill hjälpa till genom att visa att idrott, rörelse och gemenskapen som följer kan höja livskvaliteten och vara vägen ut ur ofrivillig isolering.

Vi kommer under 3 års tid finnas på plats vid vård- och rehabinstanser för att skapa personliga relationer och prata med både personal och patienter om projektet.

Intresserade deltagare och deras anhöriga kommer att slussas till våra nystartade aktiviteter på föreningshuset Fontänen. Deltagarna i projektet kommer även att erbjudas bla. anhörigträffar, förebilder, samtalsgrupper, mentorer, träffar med patient- och funktionsrättsorganisationer.

Projektet kommer att ske i nära samarbete med Neuro Linköping och Rörelse och Hälsa Neurorehab. Schema över alla aktiviteter inom projektet hittat du här.

" Det är med stor glädje vi har tagit emot detta fantastiska besked! Med projektets hjälp kommer vi kunna göra stor skillnad för vuxna med funktionsnedsättningar - vi har en spännande tid framför oss! "


Mer information om projektet kan fås av:

Mattias Sköld 

mattias@linkopingparasport.se
079 - 107 97 31

Projektledare

Kornelia Petersson

kornelia@linkopingsparasport.se 

079-107 97 34

Hälsoinspiratör

Tina Persson

tina@linkopingsparasport.se

079-107 97 33

Hälsoinspiratör

Hälsoinspiratör & kanslist

Agneta Lidman

agneta@linkopingsparasport.se

079-107 97 30

Administratör


Våra Sponsorer