Föreningens historia

Föreningens historia

Grundare Wille Holhut
Grundare Wille Holhut

1. Efter 3 års planering bildades den 30 mars 1983 en arbetsgrupp och interims-styrelse bestående av:

- Ordförande Wille Holhut
- Vice ordförande Ulf Jardstål
- Sekreterare Kerstin Stephensson
- Vice sekreterare Gunnar Josefsson
- Kassör Sverker Åkesson

4. Två glada curlingdamer.

2. Linköpings Handikappidrottsförenings första årsmöte hölls den 22 augusti 1983 i Klintlands lokaler.

LHIFs första styrelse:

- Ordförande Wille Holhut
- Vice ordförande Per-Åke Sundin
- Sekreterare Kerstin Stephensson
- Kassör Adelstein Marteinsson

Den fina loggan skänktes av konstnären Lars Guth, illustratör på SAAB åren 1949-1956 och reportagetecknare på Östgöta Correspondenten 1956-1990.

5. Tränings- och tävlingsverksamheten startade och resultaten lät inte vänta på sig. Mattias Karlsson och Jan-Krister Gustafsson var framgångsrika vid Paralympics.

"Morsan" Aune Jonsson
"Morsan" Aune Jonsson


3. Aktiviteter vid föreningsstarten 1983:

- Rullstolsbasket
- Boccia
- Bordtennis
- Bågskytte
- Curling
- Motion / Trivsel
- Varpa

6.