Förtydligade råd till föreningar

25.02.2021

Folkhälsomyndigheten har beslutat att undantaget för barn födda 2005 och senare att delta i enstaka matcher eller tävlingar hävs från och med den 1 mars, till dess att smittläget förbättras.

Verksamheter utomhus kan fortsätta för alla, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet pandemilangen samt föreskrifter och allmänna råd.

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan, men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2001 eller tidigare bör därför vid sådana aktiviteter:

  1. hålla avstånd till varandra,
  2. inte dela utrustning med varandra,
  3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  4. undvika gemensamma omklädningsrum,
  5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
  6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Personer födda 2002 och senare

Råden som nämns ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och ungdomar födda 2002 och senare. Ändringen innebär att det nu är möjligt för ungdomar i gymnasieåldern att återuppta sina träningar i organiserad form, inomhus och utomhus.

Däremot gäller fortfarande följande råd:

  • när det är möjligt ska träningar och andra aktiviteter hållas utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Ungdomar födda 2002-2004 får alltså träna men inte tävla eller spela match, inte ens enstaka tävlingar eller matcher.

Riksidrottsförbundets hemsida finns svar på vanliga frågor om corona och idrott.